Zagdnienia: UDAR MÓZGU

                    ZAWAŁ SERCA

                    EPILEPSJA( padaczka)

                    CUKRZYCA

Podsumowanie działu urazy kości  -test dla klas pierwszych

Zakres wiedzy: złamania, skręcenia i zwichnięcia, urazy kręgosłupa i urazy głowy. Pierwsza pomoc.