Powtórzenie  zagadnień z okresu renesansu:

- czas trwania epoki,

- filozofia epoki,

- gatunki reprezentatywne dla twórczości J. Kochanowskiego

    - treny

   - pieśni

- Makbet W. Szekspira

   - problematyka

  - cechy dramatu szekspirowskiego - nowożytnego